Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Současnost

Současnost

Obec Horní Moštěnice leží v bezprostřední blízkosti okresního města Přerov, na silnici 1. třídy spojující Přerov s Hulínem a Zlínem. Obec má zpracován a schválen územní plán od roku 1994, který se v současné době aktualizuje do digitální podoby. Obecní úřad v souladu s územním plánem ovlivňuje podobu nové zástavby, která se v posledních letech rozšířila.

Je zde moderně zrekonstruovaná základní devítiletá škola, kterou navštěvuje 230 žáků, tři oddělení mateřské školy a oddělení mikrojeslí. Dále v obci bylo v posledních letech vybudováno centrální bezbariérové zdravotní středisko pro obvodního, dětského a zubního lékaře. V obci funguje pošta, kino, místní knihovna, 2 obchody s potravinami, z toho jedna večerka, tři hospodská a jedno restaurační zařízení a občerstvení a další široká škála drobných živnostníků.

V obci jsou tři prameny minerálních vod – dva oficiální. Nejznámější je „Hanácká kyselka“.

V průběhu posledních let dochází ke značnému zlepšování prostředí pro život v obci.

Díky dotaci z Fondu Životního prostředí obec pořídila a provozuje od roku 2011 mobilní kompostárnu biologicky rozložitelného odpadu. Spolu s tímto bylo zřízeno centrální sběrné místo odpadu v řízeném provozu a rozšířena síť sběrných míst na tříděný odpad.

Průběžně, s rekonstrukcí zámeckého parku, dochází k výsadbě nové zeleně v obci a k parkovým úpravám veřejných prostranství. Zcela zásadním způsobem se provedla generální oprava sociálního zázemí kulturního domu, včetně vytápění a uteplení objektu. V obci bylo nově vybudováno šest bytových jednotek pro přestárlé občany. V současnosti proběhla generální oprava hřbitovní zdi, chodníků a budovy márnice a je v přípravě vybudování víceúčelového sportovního areálu u ZŠ a MŠ.  

Mezi zajímavosti obce patří kulturní památky:

 • dva boční oltáře ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie
 • socha sv. Floriána na náměstí Dr.M.Tyrše
 • boží muka u silnice 1/55 mezi Horní Moštěnici a Říkovicemi
 • socha Jana z Nepomuku u mostu přes Moštěnku
 • farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
 • budova zámku
 • kapličky u Restaurace U Kapličky
 • kamenný kříž v ulici Hliníky
 • Švédské šance - pozůstatky opevnění z třicetileté války
 • jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba), stáří více jak 170 let, atypický tvar koruny stromu (památkově chráněný strom roste v zámecké zahradě)
 • železný kříž pod Švédskými šancemi, památka tragédie 265 podkarpatských Němců, kteří zde byli po válce, dne 18. 06. 1945 zákeřně postříleni a pohřbeni v hromadném hrobu.

Kulturní život obce, jehož organizátory jsou obecní úřad, spolky a sdružení občanů obce, MS, ZŠ, je dosti pestrý. Pravidelně je pořádán dětský den k MDD, hodové slavnosti, vánoční koncerty, výstavy prací žáků MS a ZŠ k vánočním a velikonočním tradicím, dětské šibřinky, plesy spolků a sdružení. Dlouholetou tradici měla soutěž ve společenském tanci skupin C a D „ Moštěnská hanačka„ . V roce 2003 proběhl již 12 ročník. V současnosti se tato akce v obci již, bohužel, nekoná.

Místní knihovna je otevřena 2x týdně a poskytuje široký výběr knih k zapůjčení. Služeb knihovny využívají jak mladí čtenáři z řad žáku ZŠ, tak i dospělí. Od konce roku 2001 je místní knihovna připojena na síť internet v rámci programu „ Zpřístupnění informačních služeb občanům".

Kino Horní Moštěnice, jehož zřizovatelem je obec Horní Moštěnice, promítá 2x měsíčně. V současné době lze sledovat stagnaci návštěvníků kina oproti minulým létům.

TJ Sokol Horní Moštěnice sdružuje ve svých řadách zájemce o sportovní vyžití. Jeho úspěšnou součástí je oddíl kopané - mužstva mužů, dorostu a žáků. Občany je pravidelně využívána tělocvična při ZŠ. Menší děti mohou využívat dětského hřiště. Byla zde upravena plocha, která v letních měsících slouží k různým míčovým hrám a v zimě může být upravena na kluziště. Dosud bylo možné bruslit na místním rybníku nebo na Moštěnce.

Sbor dobrovolných hasičů se pravidelně zúčastňuje soutěží pořádaných pro SDH. Aktivně se podílí na úpravách veřejného prostranství obce.

Myslivecký spolek se stará o vysázené biokoridory v okolí obce, vyseká trávu na mezích, dokrmuje zvěř.

Český zahrádkářský svaz provádí výsadbu ovocných stromů na březích Moštěnky a v okolí obce, následně se o vysázené stromy stará.

Spolky

V obci aktivně působí řada spolků: TJ Sokol Horní Moštěnice, Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecký spolek, Český zahrádkářský svaz, Český svaz chovatelů a Spolek rybářů a včelařů.

V posledních letech zahájil aktivně činnost „Klub starších a pokročilých“, který se v hojném počtu schází pravidelně každý měsíc i s hudbou v kulturním domě. Významnou složkou v obci je i Sdružení rodičů a přátel školy.