Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality

Aktuality


Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Datum konání: 1. 9. 2020

 

Informační portál Ministerstva zdravotnictví     https://koronavirus.mzcr.cz/

Aktuální informace z Olomouckého kraje https://www.krajpomaha.cz/

 


Publikováno 19. 8. 2020 14:25

Zápis dětí do MŠ Horní Moštěnice

Datum konání: 2. 5. 2021 - 16. 5. 2021

MŠ.jpg


Publikováno 19. 4. 2021 12:34

Sběr nebezpečného odpadu

Datum konání: 15. 5. 2021

Dne 15. 05. 2021 proběhne v době od 7.30 hodin do 8.30 hodin na kompostárně sběr nebezpečného odpadu. Sbírají se znečištěné prázdné obaly, baterie, chemikálie, staré léky, teploměry, vyřazené pneumatiky, prostředky na ochranu rostlin, ředidla do nátěrových hmot, starý olej, barvy, laky, staré lednice, mrazáky, televizory.


Publikováno 28. 4. 2021 16:14

Divadelní představení

Divadelní představení S PYDLOU V ZÁDECH bylo z důvodu vládních opatření bohužel přesunuto. Nový termín je pondělí 13. 09. 2021 v 19.00 hodin. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.


Publikováno 4. 2. 2021 8:09

Tisková zpráva MAS Partnerství Moštěnka

Zapojte se do tvorby nové strategie! Pomůžete ovlivnit další vývoj regionu v příštích sedmi letech.

Potřeby, plány a problémy jednotlivých obcí zjišťuje prostřednictvím dotazníkového šetření MAS – Partnerství Moštěnka. Výsledky jí pomohou při tvorbě nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS pro léta 2021 až 2027. K vyplnění dotazníku zve MAS všechny, kdo na území žijí. Zapojte se také a pojďte spolurozhodovat o dalším směřování regionu.

Víte, do čeho v příštích letech investovat? Napište nám to!

Novou strategii připraví MAS ke schválení během letošního roku. Vycházet přitom bude z komunitního plánování. Zapojit se do její tvorby mohou tedy všichni, kdo chtějí v regionu něco změnit nebo čerpat dotace: obce, podnikatelé, neziskové organizace, spolky. „Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci, kdy není možné se osobně scházet, máte možnost vyplnit dotazník, který najdete na webových stránkách MAS – Partnerství Moštěnka“ uvedla ředitelka MAS – Partnerství Moštěnka Markéta Poláchová Kropáčková. 

Dotazník naleznete zde:

http://mas-mostenka.cz/mas/strategie-clld-21/dotaznikove-setreni-pro-pripravu-strategie-clld-21/.

Strategie je důležitým podkladem pro získání finančních prostředků na realizaci projektů.  Nápady, názory a podněty, které z dotazníkového šetření vyplynou, budou zpracovány do finální verze, takže každý bude mít možnost ovlivnit, do čeho se bude v příštích letech investovat. „Tedy zda se bude pokračovat v opravách chodníků, cyklostezek, investicích do škol nebo se zaměří větší pozornost na podporu zemědělců a podnikatelů,“ upřesnila ředitelka a vyzvala: „Zapojte se do tvorby strategie vy všichni, kdo chcete něco změnit nebo čerpat dotace.“ 

Nové programové období přinese i nové možnosti. 

Podle ředitelky MAS bude nové programové období podobné jako to stávající. „Otevřou se nám ale i trochu jiné a významnější možnosti než doposud,“ řekla Markéta Poláchová Kropáčková, která apeluje na všechny, kdo předpokládají, že budou prostřednictvím MAS čerpat podporu, aby se aktivně podíleli na přípravě strategie, a tím i na nastavení oblastí, které bude MAS v regionu podporovat. 

S podporou mohou počítat i dobrovolní hasiči nebo školy. 

S dotacemi budou moct počítat i projekty, které nebývají podporovány z evropských fondů na národní úrovni. „Chceme se zaměřit např. na dobrovolné hasiče nebo kmenové třídy v základních školách,“ uvedla dále Markéta Poláchová Kropáčková s tím, že je ale nezbytné, aby přímo lidé z regionu řekli, co je pro ně důležité. „Potřebujeme, aby nás starostové seznámili s tím, na co jsou připraveni, na co by rádi čerpali, aby nám podnikatelé sdělili, co je pálí a s čím potřebují pomoci,“ dodala. 

Kontakt pro další informace: Markéta Poláchová Kropáčková, tel.: 737 775 991, e-mail: marketa.kropackova@mas-mostenka.cz 


Publikováno 16. 3. 2021 10:51

Provoz kompostárny - letní období

Obecní úřad Horní Moštěnice oznamuje, že centrální sběrné místo - kompostárna bude mít od 01. 04. 2021 do 31. 10. 2021 otevřeno vždy ve středu od 15.00 do 18.00 hodin a v sobotu od 9.00 do 12.00 hodin.

UPOZORNĚNÍ: Pracovníci kompostárny nepřevezmou suť a stavební odpad.


Publikováno 31. 3. 2021 9:27