Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality

Aktuality


Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Datum konání: 1. 9. 2020

 

Informační portál Ministerstva zdravotnictví     https://koronavirus.mzcr.cz/

Aktuální informace z Olomouckého kraje https://www.krajpomaha.cz/

 


Publikováno 19. 8. 2020 14:25

Informace Ministerstva vnitra k podání žádosti o vydání OP a jeho převzetí

Datum konání: 2. 7. 2021 - 1. 8. 2021

Informace MV v souvislosti s přijímáním novely zákona o cestovních dokladech

Informace MV - odstávka systému, který slouží pro podání žádosti o vydání občanského průkazu a jeho následného převzetí


Publikováno 2. 7. 2021 9:51

Oznámení zdravotního střediska

Datum konání: 9. 7. 2021 - 30. 7. 2021

Zdravotní středisko Horní Moštěnice, MUDr. Špalek oznamuje, že dne 09. 07. 2021 a ve dnech 19. 07. - 30. 07. 2021 bude čerpat řádnou dovolenou. Zastupujícím lékařem bude MUDr. Zdeněk Kubín, Dřevohostice, Náměstí 13, tel. 581 711 309.
V případě požadavku na předpis léků u zastupujícího lékaře mějte nachystány informace o přesném názvu léku a jeho síle.


Publikováno 1. 7. 2021 7:51

Neckyáda

Datum konání: 7. 8. 2021

neckyáda.jpg


Publikováno 21. 7. 2021 16:01

Hodové slavnosti

Datum konání: 13. 8. 2021 - 15. 8. 2021

hody.jpg

 

letní kino.JPG

společný plakát zkouška.jpg


Publikováno 21. 7. 2021 16:06

Divadelní představení

Divadelní představení S PYDLOU V ZÁDECH bylo z důvodu vládních opatření bohužel přesunuto. Nový termín je pondělí 13. 09. 2021 v 19.00 hodin. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.


Publikováno 4. 2. 2021 8:09

Tisková zpráva MAS Partnerství Moštěnka

Zapojte se do tvorby nové strategie! Pomůžete ovlivnit další vývoj regionu v příštích sedmi letech.

Potřeby, plány a problémy jednotlivých obcí zjišťuje prostřednictvím dotazníkového šetření MAS – Partnerství Moštěnka. Výsledky jí pomohou při tvorbě nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS pro léta 2021 až 2027. K vyplnění dotazníku zve MAS všechny, kdo na území žijí. Zapojte se také a pojďte spolurozhodovat o dalším směřování regionu.

Víte, do čeho v příštích letech investovat? Napište nám to!

Novou strategii připraví MAS ke schválení během letošního roku. Vycházet přitom bude z komunitního plánování. Zapojit se do její tvorby mohou tedy všichni, kdo chtějí v regionu něco změnit nebo čerpat dotace: obce, podnikatelé, neziskové organizace, spolky. „Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci, kdy není možné se osobně scházet, máte možnost vyplnit dotazník, který najdete na webových stránkách MAS – Partnerství Moštěnka“ uvedla ředitelka MAS – Partnerství Moštěnka Markéta Poláchová Kropáčková. 

Dotazník naleznete zde:

http://mas-mostenka.cz/mas/strategie-clld-21/dotaznikove-setreni-pro-pripravu-strategie-clld-21/.

Strategie je důležitým podkladem pro získání finančních prostředků na realizaci projektů.  Nápady, názory a podněty, které z dotazníkového šetření vyplynou, budou zpracovány do finální verze, takže každý bude mít možnost ovlivnit, do čeho se bude v příštích letech investovat. „Tedy zda se bude pokračovat v opravách chodníků, cyklostezek, investicích do škol nebo se zaměří větší pozornost na podporu zemědělců a podnikatelů,“ upřesnila ředitelka a vyzvala: „Zapojte se do tvorby strategie vy všichni, kdo chcete něco změnit nebo čerpat dotace.“ 

Nové programové období přinese i nové možnosti. 

Podle ředitelky MAS bude nové programové období podobné jako to stávající. „Otevřou se nám ale i trochu jiné a významnější možnosti než doposud,“ řekla Markéta Poláchová Kropáčková, která apeluje na všechny, kdo předpokládají, že budou prostřednictvím MAS čerpat podporu, aby se aktivně podíleli na přípravě strategie, a tím i na nastavení oblastí, které bude MAS v regionu podporovat. 

S podporou mohou počítat i dobrovolní hasiči nebo školy. 

S dotacemi budou moct počítat i projekty, které nebývají podporovány z evropských fondů na národní úrovni. „Chceme se zaměřit např. na dobrovolné hasiče nebo kmenové třídy v základních školách,“ uvedla dále Markéta Poláchová Kropáčková s tím, že je ale nezbytné, aby přímo lidé z regionu řekli, co je pro ně důležité. „Potřebujeme, aby nás starostové seznámili s tím, na co jsou připraveni, na co by rádi čerpali, aby nám podnikatelé sdělili, co je pálí a s čím potřebují pomoci,“ dodala. 

Kontakt pro další informace: Markéta Poláchová Kropáčková, tel.: 737 775 991, e-mail: marketa.kropackova@mas-mostenka.cz 


Publikováno 16. 3. 2021 10:51

Provoz kompostárny - letní období

Obecní úřad Horní Moštěnice oznamuje, že centrální sběrné místo - kompostárna bude mít od 01. 04. 2021 do 31. 10. 2021 otevřeno vždy ve středu od 15.00 do 18.00 hodin a v sobotu od 9.00 do 12.00 hodin.

UPOZORNĚNÍ: Pracovníci kompostárny nepřevezmou suť a stavební odpad.


Publikováno 31. 3. 2021 9:27