Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Spolky a kluby > Honební společenstvo

Honební společenstvo

Honební společenstvo Horní Moštěnice

IČ: 47184493 

Honební společenstvo (dále jen HS) bylo založeno dle zákona č. 270/1992 Sb.

Zpráva Honebního společenstva Horní Moštěnice

Valná hromada zvolila 03. 02. 2017 do výboru HS sedmého člena. Stal se jím Myslivecký spolek Horní Moštěnice.

Od roku 2014 – 2015 se používá software od firmy FAG info na zjišťování aktuálních vlastníků pozemků a jejich prezentaci na valné hromadě. 

V roce 2015 odstoupil z výboru HS p. Vladimír Němeček.

Na valné hromadě 22. 03. 2014 byl dle stanov zvolen do výboru HS p. Jiří Januš, sedmý člen výboru.  

Na valné hromadě 15. 03. 2013 byli zvoleni:

 • starosta HS: p. Jaroslav Houžva
 • místostarosta HS: p. Jiří Diatka
 • členové výboru HS: p. František Janda, p. Josef Procházka, p. Vladimír Němeček, Ing. Jan Skácelík. 

V roce 2013 byla dle zákona č. 449/2001 Sb. po deseti letech provedena změna a doplnění stanov HS a volba orgánů HS. 

Uznání honitby okresním úřadem Přerov bylo výnosem dne 24. 02. 2003 pod čj. Zem ŽP/8102/8851/02/03-69-II-He. 

Valná hromada HS, která se konala 10. 11. 2002 o povinnostech pro HS dle zákona č. 449/2001 Sb. a jeho naplnění pro udržení honitby a HS, schválila nové stanovy a zvolila orgány HS.

 • honební starosta: p. Jaroslav Houžva
 • honební místostarosta: p. Jiří Diatka
 • členové honebního výboru: p. František Janda, p. Vladimír Němeček, Ing. Jan Skácelík, p. Jiří Šimíček.

Valná hromada uložila honebnímu výboru zpracovat potřebnou dokumentaci k honitbě a předložit příslušnému orgánu státní správy do 25. 11. 2002. Na dokumentaci na uznání honitby podle nového zákona spolupracovalo s honebním výborem myslivecké sdružení Štulbach. Valná hromada uložila honebnímu výboru pronajmout honitbu mysliveckému sdružení Štulbach.

V roce 2002 byla provedena transformace HS dle zákona č. 449/2001 Sb.

Honitba o výměře 909,18 ha byla HS pronajata mysliveckému sdružení Štulbach dne 24. 04. 1993.

Na ustavující schůzi dne 29. 11. 1992 byli zvoleni do výboru HS:

 • předseda: p. Jiří Diatka
 • místopředseda: p. Ludvík Habáň
 • jednatel: p. Vít Krčma
 • revizor účtu: p. Oldřich Talach
 • pokladník: p. Josef Procházka
 • členové honebního výboru:  p. Květoslav Petřík, p. František Janda, p. Vladimír Němeček. 

HS bylo založeno za účelem vytvoření a využití honitby sloučením pozemků vlastníků v katastrálním území Horní Moštěnice dne 25. 03. 1993 pod č. ŽP/1271/93/206 Vi.