Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Spolky a kluby > Honební společenstvo

Honební společenstvo

Honební společenstvo Horní Moštěnice

IČ: 47184493 

Honební společenstvo (dále jen HS) bylo založeno dle zákona č. 270/1992 Sb.

Na ustavující schůzi dne 29. 11. 1992 byli zvoleni do výboru HS:

 • předseda: p. Jiří Diatka
 • místopředseda: p. Ludvík Habáň
 • jednatel: p. Vít Krčma
 • revizor účtu: p. Oldřich Talach
 • pokladník: p. Josef Procházka
 • členové honebního výboru:  p. Květoslav Petřík, p. František Janda, p. Vladimír Němeček. 

HS bylo založeno za účelem vytvoření a využití honitby sloučením pozemků vlastníků v katastrálním území Horní Moštěnice dne 25. 03. 1993 pod č. ŽP/1271/93/206 Vi.

Honitba o výměře 909,18 ha byla HS pronajata mysliveckému sdružení Štulbach dne 24. 04. 1993.

V roce 2002 byla provedena transformace HS dle zákona č. 449/2001 Sb.

Valná hromada HS, která se konala 10. 11. 2002 o povinnostech pro HS dle zákona č. 449/2001 Sb. a jeho naplnění pro udržení honitby a HS, schválila nové stanovy a zvolila orgány HS.

 • honební starosta: p. Jaroslav Houžva
 • honební místostarosta: p. Jiří Diatka
 • členové honebního výboru: p. František Janda, p. Vladimír Němeček, Ing. Jan Skácelík, p. Jiří Šimíček.

Valná hromada uložila honebnímu výboru zpracovat potřebnou dokumentaci k honitbě a předložit příslušnému orgánu státní správy do 25. 11. 2002. Na dokumentaci na uznání honitby podle nového zákona spolupracovalo s honebním výborem myslivecké sdružení Štulbach. Valná hromada uložila honebnímu výboru pronajmout honitbu mysliveckému sdružení Štulbach.

Uznání honitby okresním úřadem Přerov bylo výnosem dne 24. 02. 2003 pod čj. Zem ŽP/8102/8851/02/03-69-II-He. 

V roce 2013 byla dle zákona č. 449/2001 Sb. po deseti letech provedena změna a doplnění stanov HS a volba orgánů HS. 

Na valné hromadě 15. 03. 2013 byli zvoleni:

 • starosta HS: p. Jaroslav Houžva
 • místostarosta HS: p. Jiří Diatka
 • členové výboru HS: p. František Janda, p. Josef Procházka, p. Vladimír Němeček, Ing. Jan Skácelík. 

Na valné hromadě 22. 03. 2014 byl dle stanov zvolen do výboru HS p. Jiří Januš, sedmý člen výboru. 

V roce 2015 odstoupil z výboru HS p. Vladimír Němeček.

Od roku 2014 – 2015 se používá software od firmy FAG info na zjišťování aktuálních vlastníků pozemků a jejich prezentaci na valné hromadě. 

Valná hromada zvolila 03. 02. 2017 do výboru HS sedmého člena. Stal se jím Myslivecký spolek Horní Moštěnice.

Zpráva Honebního společenstva Horní Moštěnice