Drobečková navigace

Úvodní stránka > Spolky a kluby > Honební společenstvo

Honební společenstvo

Honební společenstvo Horní Moštěnice
IČ: 47184493 

Honební společenstvo (dále jen HS) bylo založeno dle zákona č. 270/1992 Sb.
Na ustavující schůzi dne 29. 11. 1992 byli zvoleni do výboru HS:
předseda                     p. Jiří Diatka
místopředseda            p. Ludvík Habáň
jednatel                       p. Vít Krčma
revizor účtu                 p. Oldřich Talach
pokladník                    p. Josef Procházka
členové honebního výboru     p. Květoslav Petřík, p. František Janda, p. Vladimír Němeček. 

HS bylo založeno za účelem vytvoření a využití honitby sloučením pozemků vlastníků v katastrálním území Horní Moštěnice dne 25. 03. 1993 pod č. ŽP/1271/93/206 Vi.

Honitba o výměře 909,18 ha byla HS pronajata mysliveckému sdružení Štulbach dne 24. 04. 1993.

V roce 2002 byla provedena transformace HS dle zákona č. 449/2001 Sb.

Valná hromada HS, která se konala 10. 11. 2002 o povinnostech pro HS dle zákona č. 449/2001 Sb. a jeho naplnění pro udržení honitby a HS, schválila nové stanovy a zvolila orgány HS.
honební starosta                     p. Jaroslav Houžva
honební místostarosta            p. Jiří Diatka
členové honebního výboru     p. František Janda, p. Vladimír Němeček, Ing. Jan Skácelík, p. Jiří Šimíček.

Valná hromada uložila honebnímu výboru zpracovat potřebnou dokumentaci k honitbě a předložit příslušnému orgánu státní správy do 25. 11. 2002. Na dokumentaci na uznání honitby podle nového zákona spolupracovalo s honebním výborem myslivecké sdružení Štulbach. Valná hromada uložila honebnímu výboru pronajmout honitbu mysliveckému sdružení Štulbach.

Uznání honitby okresním úřadem Přerov bylo výnosem dne 24. 02. 2003 pod čj. Zem ŽP/8102/8851/02/03-69-II-He. 

V roce 2013 byla dle zákona č. 449/2001 Sb. po deseti letech provedena změna a doplnění stanov HS a volba orgánů HS. 

Na valné hromadě 15. 03. 2013 byli zvoleni:
starosta HS                 p. Jaroslav Houžva
místostarosta HS        p. Jiří Diatka
členové výboru HS     p. František Janda, p. Josef Procházka, p. Vladimír Němeček, Ing. Jan Skácelík. 

Na valné hromadě 22. 03. 2014 byl dle stanov zvolen do výboru HS p. Jiří Januš, sedmý člen výboru. 

V roce 2015 odstoupil z výboru HS p. Vladimír Němeček.

Od roku 2014 – 2015 se používá software od firmy FAG info na zjišťování aktuálních vlastníků pozemků a jejich prezentaci na valné hromadě. 

Valná hromada zvolila 03. 02. 2017 do výboru HS sedmého člena. Stal se jím Myslivecký spolek Horní Moštěnice.

 

 Zpráva Honebního společenstva Horní Moštěnice

 

hornimostenice_footer.png