Drobečková navigace

Úvodní stránka > Firmy a podnikatelé

Firmy a podnikatelé

DAVAZ

1. HISTORIE
Společnost s ručením omezeným DAVAZ vznikla zápisem do obchodního rejstříku 28. listopadu 1991. Sídlo firmy je ve vlastní budově v Horní Moštěnici v blízkosti okresního města Přerov, bezprostředně u hlavního silničního tahu mezi severem a jihem Moravy.

Po úvodním letech hledání vlastního profilu se společnost začala v roce 1992 orientovat na nákup a prodej valivých ložisek. Tato komodita tvoří dodnes páteř sortimentu firmy. Léta 1993 až 1995 byla charakteristická zejména snahou o zajištění kvalitních dodavatelů - nejlépe přímo výrobních závodů. Lze říci, že toto úsilí bylo úspěšné, protože společnost je v současné době autorizována jak u všech výrobců ložisek v Čechách a na Slovensku, tak i u největších světových výrobců. Průběžně docházelo a stále dochází k rozšiřování prodejního programu a služeb.

2. PODNIKATELSKÉ AKTIVITY
Společnost s ručením omezeným DAVAZ je především obchodní firmou. Přehled obchodních aktivit a autorizovaných zastoupení ukazuje na šířku záběru, která je založena na základní obchodní filozofii firmy - suplovat pro malé a střední firmy jejich vlastní útvary zásobování, nebo alespoň jejich větší část. Ucházet se o dodávky pouze u těch velkých firem, u kterých nehrozí nebezpečí následné likvidace.

Vedle samotného prodeje však firma nabízí ještě technický servis a poradenství v oblasti ložisek, tribotechniky, spojovacího materiálu a lepení, dále na zakázku provádí některé další služby - ustavování souososti hřídelů pomocí laserového přístroje, měření vibrací a monitorování stavu ložisek, návrhy centrálních mazacích systémů, posuzování stavu olejů a jejich případná obnova, apod.

Kontakty:

Ekonomický ředitel
er@davaz.cz
+420 581 250 013
Obchodní ředitel or@davaz.cz
+420 581 250 012
Vedoucí divize L - ložiska, gufera, lepidla, tmely, centrální mazání vdl@davaz.cz
+420 581 250 014
Vedoucí divize N - spojovací materiál, řemeny, řetězy, nářadí, stroje vdn@davaz.cz
+420 581 250 015
Prodej, objednávky, poptávky prodej@davaz.cz
+420 581 250 011
Ostatní info@davaz.cz
+420 581 250 011
telefon účtarna +420 581 250 015
fax:+420 581 250 019

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Hanácká kyselka, s.r.o.

Společnost Hanácká kyselka, s.r.o. patří mezi nejvýznamnější výrobce  minerálních vod v České republice. Ke stáčení minerální vody se využívá nejmodernější špičková technologie, která zaručuje vysokou kvalitu produktů při maximální kontrole hygienické čistoty. Stáčení probíhá  ve dvou moderních provozech, a to ve společnosti Hanácké závody, a. s.  Brodek u Přerova a Hanácká kyselka, s. r. o. v Horní Moštěnici. Obchodní politika společnosti je orientována výhradně na spotřebitele, o čemž svědčí šíře i hloubka sortimentu. Kvalitou a množstvím prodaných výrobků pokrývá významný podíl českého trhu minerálních vod.

hanácká kyselka

Společnost má certifikovaný systém jakosti a bezpečnosti potravin dle IFS verze 5 / 2007 od společnosti NSF – Cmi certification a certifikovaný systém kritických bodů HACCP Českou společností pro jakost.

Společnost vyrábí přírodní a ochucené minerální vody Hanácká kyselka. Dceřiná společnost Hanácké závody, a.s. se zaměřuje zejména na produkci přírodních a ochucených minerálních vod privátních značek Odyseus, Hruška a přírodních a ochucených minerálních vod MOSTINI pro zahraniční trh.V současnosti společnost exportuje své výrobky do těchto zemí: Slovensko, Austrálie, USA.

Adresa:
Hanácká kyselka s.r.o.
751 17 Horní Moštěnice č.p.547
CZECH REPUBLIC
Telefon: + 420/581/275 211
Fax: + 420/581/224 234 
E-mail:
info@hanacka.cz
http://www.hanackakyselka.cz/
Obchodní úsek bernat@hanacka.cz
mspalek@hanacka.cz
Marketing a export: dolezelml@hanacka.cz
Výrobní úsek: mozis@hanacka.cz
Ekonomický úsek: ichytilova@hanacka.cz

Janků SERVIS s.r.o.odkaz na webové stránky: www.stefitrans.cz

hornimostenice_footer.png